Juridische informatie

Hieronder vindt u informatie die juridisch relevant is wanneer u deze website bezoekt. Daarnaast nodigen we u uit om ons privacybeleid door te lezen, waarin wordt uitgelegd wat voor soort persoonlijke informatie kan worden verzameld en verwerkt, evenals ons cookiebeleid, waarin wordt uitgelegd hoe we "cookies" kunnen gebruiken. Hartelijk dank voor het lezen van de inhoud van deze pagina en de beleidsverklaringen, en, als u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen, voor het bezoeken van de website. Door de website te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met alle voorwaarden en bepalingen.

De Groep bestaat uit een aantal rechtspersonen, die elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen activiteiten en producten. In geen geval is een rechtspersoon binnen de groep verantwoordelijk of aansprakelijk voor de handelingen of het nalaten van een andere rechtspersoon. Door informatie op te halen via deze website of op een andere manier de site te gebruiken, accepteert u dat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor een product, aanbieding of marketinginformatie uitsluitend beperkt is tot de rechtspersoon die rechtstreeks bij de website is betrokken.

De informatie op de website kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid voor ons. De inhoud van deze website is bedoeld voor het gemak van de bezoekers en vormt uitsluitend niet-bindende informatie. U bent niet bevoegd om koppelingen naar de website in te stellen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

We zullen redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie op onze website te vermelden. WE STAAN ECHTER NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARING AF OVER DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-OVERTREDING OF GESCHIKTHEID VAN ELK BIJZONDER PUNT VAN DE VERSCHAFTE INFORMATIE. WE AANVAARDEN GEENSZINS ENIGE AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER EENDER WIE VOOR WELKE SCHADE DAN OOK, OF DEZE NU DIRECT, INDIRECT, SPECIAAL, ALS GEVOLG VAN, STRAFRECHTELIJK OF ANDERS IS ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIKEN OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF INHOUD ERVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR GEDERFDE WINSTEN, BUSINESS ONDERBREKING, VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIESYSTEEM OF ANDERS. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID ALLE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN TE NEMEN EN U ERVAN TE VERGEWISSEN DAT ALLES WAT U SELECTEERT VRIJ IS VAN ZAKEN ZOALS VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN EN ANDERE ZAKEN VAN DESTRUCTIEVE AARD. WE STAAN NIET GARANT NOCH LEGGEN ENIGE VERKLARING AF OVER WEBSITES VAN DERDEN WAARTOE U TOEGANG HEEFT VIA DEZE WEBSITE.

Auteursrecht, Handelsmerken en andere Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, handelsnamen, teksten, beelden, grafieken, geluiden, animatie en videobestanden en hun rangschikking op de website behoren tot onze eigendom of tot de eigendom van een of meer entiteiten of derde partijen van de Groep en zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van deze website mag worden weergegeven, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toelating. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van de respectievelijke eigenaars is ten strengste verboden. Niets op deze website kan worden geïnterpreteerd als zijnde een expliciete of impliciete vergunning of recht om gebruik te maken van onze intellectuele eigendom of die van elke andere entiteit of derde partij van de Groep.

Links naar websites van derden

Sommige van onze webpagina’s kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid, de inhoud of praktijken van die andere websites, hun eigenaars of exploitanten.

Wijziging van deze juridische informatie

We behouden ons het recht voor deze juridische informatie te allen tijde te wijzigen of bij te werken.